Waves from the Horizon
AC Gallery
01/12/2019 – 02/26/2019
Hours: Tue – Sat, 11:00 am – 6:00 pm
Opening Reception: 4pm, Jan 12, 2019
Main 2nd Street, 798 District,
No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China
 
Artists: Cai Canhuang, Chen Xuanrong, Chen Zuo, Ge Yajing, Guo Yaguan, Liang Aodi, Sun Yitian, Tan Yingjie, Wu Ziyang, Yang Mushi, Zhang Huairu, Zhang Jiaxing, Zhang Yanmeng


Installation View of Carnival 2020


Installation View of Carnival 2020


Installation View of Smarter City 2